Afbeelding
Foto: UWV

Na jarenlange afname neemt aantal WW-uitkeringen weer toe in Gooi en Vechtstreek

Bedrijven

HUIZEN - Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is afgelopen jaar voor het eerst in jaren weer toegenomen. De verwachting is bovendien dat de stijging dit jaar verder zal doorzetten.

Dat meldt het UWV. De Nederlandse economie kwam in 2023 in een ‘milde’ recessie terecht. Inmiddels is sprake van krimp gedurende drie kwartalen op rij. Het gevolg hiervan is dat ook in Gooi en Vechtstreek de WW-uitkeringen niet verder daalden maar na een afname gedurende 2021 en 2022 in 2023 weer toenamen met 179 uitkeringen. Dat is een stijging van 8,3 procent. 

Ter vergelijking: in 2022 was er, ten opzichte van 2021 nog een daling van 20 procent. Ook in 2021 was er nog sprake van een daling (zelfs met ruim 31 procent). In 2024 verwacht UWV dat de stijging van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zal doorzetten tot 15 procent.

Manager
Als gemiddeld één van de hoogst opgeleide arbeidsmarktregio’s is het aantal werkzoekenden met een achtergrond als manager in Gooi en Vechtstreek van oudsher hoger dan gemiddeld in Nederland. Het is juist in deze beroepsgroep dat het aantal WW-gerechtigden in 2023 het meest steeg, te weten met 21 procent. “Mogelijk heeft dit te maken met de eerste voorzichtige afkoeling van de regionale economie”, aldus UWV.

Hoewel het aantal openstaande vacatures in het derde kwartaal 2023 lager was dan in hetzelfde kwartaal van 2022, wordt de regionale arbeidsmarkt nog steeds als zeer krap gekwalificeerd. Dit betekent dat het ook in 2024 voor werkgevers moeilijk blijft om voldoende personeel te vinden voor de openstaande vacatures. Het aantal openstaande vacatures kwam in 2023 in het derde kwartaal uit op iets meer dan 5.400 voor de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 waren dat er zo’n 950 minder, oftewel een daling van 15 procent. 

Zorg & welzijn en ICT
De verwachting voor dit jaar is ook dat er door de lagere economische groei minder vacatures zullen ontstaan. Landelijk gaat het om ongeveer 2 procent minder. Een regionale vacatureprognose is niet opgesteld. UWV gaat voor 2024 op basis van de regionale arbeidsmarktprognoses van medio 2023 uit van een lichte uitbreidingsvraag door een toename van het aantal banen voor werknemers met 0,6 procent. Hierdoor ontstaan vooral kansen bij zorg & welzijn en ICT.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In december 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.331 WW-uitkeringen verstrekt, een lichte daling van 1,4 procent ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met december 2022 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 8,3 procent. In Nederland was er in dezelfde periode een stijging van 7,8%. Lichte stijgingen van het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder waren er in de regio in sectoren als chemische industrie, bank- en verzekeringswezen en zorg & welzijn. In de horeca was er juist een daling.

Uit de krant