Het toegangshek naar het perceel bij de Driftweg waar de vergunning voor hoogbouw is verleend.
Het toegangshek naar het perceel bij de Driftweg waar de vergunning voor hoogbouw is verleend. Archieffoto: Bob Awick

Stichting Naarder Eng vraagt donaties voor gang naar rechter om hoogbouw bij Driftweg

Buurt & wijk

HUIZEN - Stichting Naarder Eng is een bewonersorganisatie die strijdt tegen de bouw van een hoog appartementencomplex in De Kuil, net over de grens met Huizen.

De stichting heeft als doel het beschermen van de natuurlijke-, landschappelijke- en cultuur historische waarden van de Naarder Eng en het waardevolle gebied tussen de A1 en de haven van Huizen.

De stichting is positief over de kansen van beroep tegen een verleende omgevingsvergunning door de gemeente Gooise Meren hiervoor en vraagt mensen om hiervoor geld te doneren.

Donaties
“Alle donaties die we tot nu toe, sinds 2020, mochten ontvangen, kwamen geheel ten goede aan de advocaatkosten”, laat de stichting in haar nieuwsbrief weten.

“De bestuursleden van de stichting dragen zelf ook telkens financieel bij. De juridische kosten zijn echter aanzienlijk. De kosten van de ophanden zijnde rechtszaak bedragen ongeveer zevenduizend euro.”

Beslissende fase
“Wij naderen een beslissende fase in ons gevecht om ongeoorloofde hoogbouw in het natuurgebied van de Naarder Eng te voorkomen.” De rechtszaak tegen het appartementencomplex vindt 20 december in Utrecht plaats.

“Help ons deze belangrijke en cruciale ronde in te gaan. Iedere bijdrage, hoe bescheiden ook, is zeer welkom. Vele giften samen maken dat we de rechtsgang kunnen voltooien en deze hoogbouw in het natuurgebied tegen kunnen gaan.”

Procederen
De stichting Naarder Eng is blij dat de zaak nu eindelijk door een onafhankelijke rechter wordt behandeld en zal indien nodig procederen tot aan de Raad van State.

Mensen die een bijdrage aan de strijd willen leveren kunnen doneren op rekening NL31 INGB 0008 3980 13 ten name van Stichting Naarder Eng. Meer informatie over de stichting is te vinden op naardereng.nl.

Uit de krant