Afbeelding
Foto: aangeleverd

Wethouder plant nieuwe bomen Aristoteleslaan

Buurt & wijk

HUIZEN - Wethouder Karin van Werven hielp maandag bij het planten van negen bomen aan de Aristoteleslaan. Het planten van deze bomen is onderdeel van het vergroenen van de gemeente Huizen. Tot februari 2024 worden, verspreid over Huizen, in totaal 120 bomen geplant.

De boomplant op de Aristoteleslaan vond plaats na een initiatief van een inwoner die de buurt heeft geënthousiasmeerd om de versteende locatie te vergroenen. 

Hiervoor is door de gemeente een ontwerp gemaakt, waarbij 250 vierkante meter ‘steen’ is omgevormd naar een plek met groen ingerichte plantvakken. 

Buurtbewoners konden uit een selectie van 3 geschikte boomsoorten een boomtype kiezen. Deze bomen zijn maandag als afronding van de plantvakken aangeplant.

Onderhoud
Naast het planten van bomen wordt de komende maanden ook onderhoud aan bomen gepleegd. Zo worden onder andere bomen in de wijk Huizermaat gesnoeid.

Medio februari zullen circa 35 zieke of dode bomen worden verwijderd. Later worden de boomstronken verwijderd en waar mogelijk de boomruimte vergroot. Zo ontstaat groeiruimte voor de nieuwe bomen, die in de daarop volgende winterperiode worden geplant.

Bomenbeleidsplan
De werkzaamheden komen voort uit een bomeninventarisatie, waarbij een boominspecteur de bomen beoordeelt op hun gezondheid. Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving van inwoners van Huizen.

Daarom wordt ingezet op planmatig beheer en onderhoud van het Huizer bomenbestand. Hiervoor wordt een bomenbeleidsplan opgesteld dat in het eerste kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

Het bomenbeleidsplan benadrukt het belang van bomen in onze gemeente en heeft als doel het verbeteren en waar mogelijk het vergroten van het bomenbestand in Huizen.


Komende maanden wordt ook onderhoud aan bomen gepleegd. Foto: aangeleverd.

Uit de krant