Bedrijvengids

Stichting Kinderopvang Huizen

Stichting Kinderopvang Huizen biedt professionele opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar in Huizen en Blaricum. De peuteropvang voor kinderen van twee tot vier jaar zit in een basisschool of dicht bij een school zodat kinderen makkelijk kunnen doorstromen naar groep 1. Voor elk kind is het belangrijk om zich goed te ontwikkelen, maar soms zijn er kinderen die extra steun nodig omdat ze een ontwikkeling- of taalachterstand hebben. De gemeente Huizen biedt subsidie aan als een kind een voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE)-indicatie heeft of als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. 

Contactgegevens

Stichting Kinderopvang Huizen

Oostkade 142

1274NG Huizen

Tel 035-72 00 301

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.30 - 13.00 uur
08.30 - 13.00 uur
08.30 - 13.00 uur
08.30 - 13.00 uur
08.30 - 13.00 uur
gesloten
gesloten