Afbeelding
Foto: Pixabay

Opnieuw veel discriminatiemeldingen in Gooi en Vechtstreek

Mensen

HUIZEN - Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek heeft afgelopen jaar opnieuw een hoog aantal discriminatiemeldingen ontvangen van inwoners uit deze regio. Discriminatie op grond van herkomst/huidskleur kwam in 2022 vaker voor, net als geslacht.

Uiteindelijk stopte de teller in 2022 op 123 meldingen, aldus het meldpunt. Dat is weliswaar een lager aantal dan in 2021 (140) en 2020 (161), maar als de corona-gerelateerde en anonieme meldingen niet worden meegeteld is sinds 2019 sprake van een stijging in het aantal ontvangen meldingen: van 83 meldingen in 2019, naar 88 in 2020, 98 in 2021 en 115 meldingen in 2022. 

Verschillende vormen
De cijfers voor 2022 laten een daling zien in de meldingen op niet-wettelijke gronden, dus waarbij de anti-discriminatiewetgeving geen juridisch kader biedt. “Dit waren in de twee voorgaande jaren met name veel corona-gerelateerde meldingen”, aldus het meldpunt. “Sinds het einde van de coronacrisis is in onze regio dus sprake van een stijging in meldingen over verschillende vormen van discriminatie die vallen binnen het wettelijk kader.”

Discriminatie op grond van herkomst/huidskleur kwam in 2022 vaker voor: 65 meldingen tegenover 46 in 2021. Dit werd het vaakst gemeld op het maatschappelijk terrein van de openbare ruimte (10 keer), de arbeidsmarkt (9 keer) en commerciële dienstverlening (9 keer). 

Discriminatie op grond van geslacht
Opvallend is de toename van het aantal meldingen op grond van geslacht ten opzichte van 2021. Discriminatie op deze grond werd in 2022 16 keer gemeld, tegenover slechts 6 keer in 2021. Dit aantal is ongeveer terug op het niveau van 2020 (toen 15 meldingen).

In 2022 kwamen de meeste meldingen binnen op het terrein van de arbeidsmarkt. Dit is een vrij stabiel gegeven in de cijfers van de afgelopen jaren met uitzondering van het ‘coronajaar’ 2021. In bijna de helft van de gevallen ging het hierbij om ervaren discriminatie op grond van herkomst of huidskleur. Dit betrof ervaringen van discriminatie bij werving en selectie op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en promotie/doorstroom, en bij arbeidsbemiddeling.

Uit de krant