Het rooien van bomen in Huizen.
Het rooien van bomen in Huizen. Foto: Bob Awick

Denk mee over het nieuwe bomenbeleid van Huizen

Buurt & wijk

HUIZEN - De gemeente Huizen wil het beste uit haar bomen halen en overlast voorkomen. Momenteel wordt gewerkt aan nieuw beleid.  Inwoners kunnen meedenken door hun mening, behoeften en suggesties te delen via een online vragenlijst. 

Gemeentelijke bomen én particuliere bomen geven de gemeente een groene uitstraling. Daarnaast dragen bomen bij aan een gezonde leefomgeving. 

In het nieuwe beleid is er aandacht voor beheer, bescherming en nieuwe aanplant van bomen. Ook de regels van de kapvergunning worden herzien. 

Bomenbeleid raakt iedereen
De gemeente vraagt inwoners om mee te denken omdat het bomenbeleid iedereen in Huizen aangaat. Naast verandering in gemeentelijke bomen kan het bomenbeleid leiden tot nieuwe regels voor particuliere bomen.

In januari wordt een samenvatting van de resultaten gepubliceerd. In het voorjaar van 2023 zal het bomenbeleid in concept klaar zijn en ter inzage komen te liggen.

Vragenlijst
De vragenlijst is te vinden op huizen.nl/bomenbeleid en kan tot en met 11 december worden ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier.

Uit de krant